محمد دلیر هوجقان
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی و بازرگانی سبلان گستر مرند بازرس علی البدل خارج شده 1383/10/30 تا 1386/11/24