پریسا کرد کتولی
...

آمار کلی

کد ملی: 212172XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شرکت پادرا گستر پیشرو بازرس علی البدل فعال 1393/04/18 تا کنون