فرناز ابراهیم زاده شقویی
...

آمار کلی

کد ملی: 338028XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مروارید بندر خلیج فارس بازرس علی البدل فعال 1393/12/02 تا کنون
شن و ماسه آریا بندر هرمزگان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/03/20 تا کنون
غدیر ساحل هرمزگان عضو هیئت مدیره فعال 1392/11/10 تا کنون