زهره بیگم تقوی دهاقانی
...

آمار کلی

کد ملی: 181921XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مازیارنت اصفهان بازرس علی البدل فعال 1396/07/01 تا کنون