اقبال حاجی ولیزاده شبستری
...

آمار کلی

کد ملی: 172937XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صدرصانع نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/12/23 تا کنون
ایده پردازان تجارت آرمانی مدیرعامل منحل شده 1394/02/15 تا کنون