محمدصادق یوسفعلی پونجانی
...

آمار کلی

کد ملی: 117264XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهارآوران تجارت پیروز ساجد رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/10 تا کنون