جعفر شیخ الاسلامی
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشتارگاه مرغ گوزل آناج منشی هییت مدیره خارج شده 1382/07/12 تا 1394/11/18