...
شرکت خدمات لوله کشی گاز مقداد بابل

اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 7044

شناسه ملی: 14003533673

تاریخ ثبت: 1392/05/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 4715644189

آدرس: مازندران بابل خیابان تربیت معلم پلاک 173

تاریخ تاسیس: 1392/05/02هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/02:

خلاصه اساسنامه و تقاضانامه و شرکتنامه شرکت خدمات لوله کشی گاز مقداد بابل با مسیولیت محدود که در تاریخ 2/5/1392 شماره ثبت 7044 و شناسه ملی 140035XXXX3 در دفتر ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده، جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: لوله کشی تاسیسات (لوله کشی آب گرم و سرد) لوله کشی شوفاژ، نصب موتورخانه، لوله کشی گاز پس ازکسب مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. 2 مرکز اصلی شرکت: مازندران بابل خیابان تربیت معلم پلاک 173 کدپستی 471564XXXX 3 مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت شرکت بمدت نامحدود. 4 سرمایه شرکت: مبلغ دو میلیون ریال است که توسط شرکا نقدا پرداخت شده و در اختیار مدیر عامل شرکت می باشد. 5 مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: برابر صورت جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت مورخ 12/04/92 خانم مرضیه مختاری عزیزی به سمت رییس هییت مدیره و آقای نادر باباجانپور عزیزی به سمت مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقای نادر باباجانپور عزیزی ( مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 800910XXXX115268XXXX رییس ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی