...
شرکت فناور یاسوج

اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2408

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/02/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/02/16هیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فناور یاسوج با (مسئولیت محدود) که در مورخه 16/2/82 تحت شماره 2408 در دایره ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل امضاء گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می شود: 1- موضوع شرکت:انجام دوره های سیستم مدیریتی اطلاع رسانی کنترل کیفیت و انجام کارهای تولیدی و خدماتی. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: یاسوج فلکه شهید فهمیده جنب مغازه علیزاده. 4- سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال که تماما و نقدا تحویل مدیرعامل شرکت گردید. 5- مدیران و دارندگان حق امضاء: شعله داریوشی بسمت مدیرعامل و نوش آذر داریوشی بسمت رئیس هیئت مدیره و قوام گوهرگانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شده اند وحق امضاء کلیه نامه های عادی و اداری و اوراق و اسناد بهادار بانکی از قبیل چک و سفته و برات با امضاء نوش آذر و مهر شرکت معتبر است. 6- مرضیه رمضانی بسمت بازرس اصلی و معصومه رمضانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 7- انحلال شرکت مطابق ماده یکصد و چهارده قانون تجارت خواهدبود. رئیس ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی