...
شرکت تعاونی توسعه و عمران روستای ابیانه

اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 756

شناسه ملی: 14006680486

تاریخ ثبت: 1396/01/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/01/09

کد پستی: 8765113831

آدرس: نطنز روستای ابیانه محله زیارتگاه مدرسه دانشوری ابیانه دفتر شوراهیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/09:

تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران روستای ابیانه در تاریخ 09/01/1396 به شماره ثبت 756 به شناسه ملی 140066XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: مطالعه و شناسایی استعدادها و مزیتهای نسبی منطقه به منظور تهیه طرحهای مناسب و مورد نیاز. مطالعه و شناسایی مشکلات رشد و توسعه منطقه و تهیه و تدوین راهکارهای رفع آنها. ایجاد بانک اطلاعاتی و سایت اطلاع رسانی ویژه منطقه.شناسایی و ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب جهت ایجاد و توسعه اشتغال بیکاران با اولویت اعضا. سرمایه گذاری در بخشهای مختلف تولیدی (صنعت و معدن ـ کشاورزی) و خدماتی (حمل و نقل، بهداشت و درمان، فرهنگی و هنری، ورزشی، بازرگانی و...) .تملک واحد های دولتی و تصدی امور قابل واگذاری دولتی در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون پنج ساله چهارم و پنجم.شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی.ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی تولیدی ـ توزیعی وخدماتی که مرتبط با تحقق اهداف تعاونی باشد.استفاده و بهربرداری ازفعالیتها. طرحها.زمینها.و املاک قابل واگذاری دولت در بخشهای تولیدی توزیعی و خدماتی که اگر برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد از طریق ترک تشریفات مزایده.انجام هرگونه معاملات از قبیل خرید و فروش. اجاره و نظایر ان وتملک اراضی اموال منقول و غیرمنقول وتامین نیازمندیهای خود به طریق مقتضی و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاونی. اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی, صندوق تعاون و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. ـ اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت, اشخاص حقیقی و یا حقوقی. تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها و یا صندوق تعاون. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها.سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی, تعاونی و یا خصوصی.مشارکت دادن اعضا و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: نطنز ـ روستای ابیانه ـ محله زیارتگاه ـ مدرسه دانشوری ابیانه ـ دفتر شورا کدپستی 876511XXXX سرمایه شرکت: 108000000 ریال نقدی می باشد که منقسم به 120 سهم نهصدهزار ریالی که مبلغ 36 میلیون ریال آن نزد بانک توسعه تعاون شعبه نطنز واریز و مابقی در تعهد سهامداران است. اولین مدیران: آقای محمد حسین ابیانه به شماره ملی 004784XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد عابدینی ابیانه به شماره ملی 123912XXXX به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره و آقای مهدی مقیمی ابیانه به شماره ملی 123981XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای ابراهیم ابراهیمی ابیانه به شماره ملی 123969XXXX به سمت عضوعلی البدل هییت مدیره ـ و آقای محمدرضا رحمتی ابیانه به شماره ملی 123986XXXX به سمت عضوعلی البدل هییت مدیره ـ برای مدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ عقود اسلامی و مشارکتهای مدنی و آنچه برای شرکت ایجاد تعهد می نماید و یا شرکت را بری سازد با امضای آقای محمد عابدینی ابیانه (مدیرعامل و منشی هییت مدیره) و آقای محمد حسین ابیانه (رییس هییت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب آقای محمد حسین ابیانه (رییس هییت مدیره) آقای مهدی مقیمی ابیانه (نایب رییس هییت مدیره) حق امضا خواهد داشت. همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضا منفرد آقای محمد عابدینی ابیانه (مدیرعامل و منشی هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه سهراب حکیم زاده ابیانه 124942XXXX به سمت بازرس اصلی و محمد علی عسگری ابیانه 123972XXXX به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 960114XXXX93950 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نطنز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی