...
شرکت تعاونی پولاد گام آبنوس

اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1142

شناسه ملی: 10860211500

تاریخ ثبت: 1388/01/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: تصفیه مبارکه ، بلوار شهید نیکبخت ، خیابان شهید ضیاییها ، نبش کوچه تابان

کد پستی: 8481854538

تاریخ تاسیس: 1388/01/15

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/26:

به استناد صورتجلسه هییت تصفیه مورخ 13/03/1395 و برابر نامه شماره 5593 مورخ 18/3/1395 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبارکه محمد حقیقی به شماره ملی 541978XXXX به سمت رییس هییت تصفیه و امین اله حقیقی 541969XXXX به سمت نایب رییس هییت تصفیه و ولی اله حقیقی به شماره ملی 541935XXXX به سمت منشی هییت تصفیه ومحسن ضیایی به شماره ملی 541976XXXX به سمت مدیرتصفیه وحامد صادقی به کد ملی 541918XXXX به سمت ناظر اول هییت تصفیه و حسین ضیایی به کد ملی 541960XXXX به سمت ناظر دوم هییت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه چک ها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت تصفیه، با امضا مدیر تصفیه آقای محسن ضیایی و رییس هییت تصفیه آقای محمد حقیقی و مهر شرکت معتبرخواهد بود ودر غیاب رییس هییت تصفیه آقای محمد حقیقی، با امضای نایب رییس هییت تصفیه آقای امین اله حقیقی حق امضا خواهد داشت و اوراق عادی با امضا مدیر تصفیه آقای محسن ضیایی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. نشانی محل تصفیه مبارکه، بلوار شهید نیکبخت، خیابان شهید ضیاییها، نبش کوچه تابان کدپستی 848185XXXX تعیین گردید. ش 950327XXXX76634 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی پولاد گام آبنوس که در تاریخ 15/1/1388 تحت شماره 1142 و شماره شناسه ملی 108602XXXX0 در این اداره بثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: 1 . تاسیس و اداره مراکز انبارداری، سردخانه، مراکز بارگیری و تخلیه بار و حق العمل کاری و مبادلات تجاری مجاز، خرید و فروش کالاهای مجاز تجاری، داد و ستدهای وارداتی و صادراتی کالاهای تجاری، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات، 2 . انجام امور بازرگانی و خدمات کالایی در زمینه تهیه و توزیع و بسته بندی انواع کالا، قبول سفارشات بسته بندی و وکیوم و شیرینگ محصولات تولدی سایر کارخانجات و کارگاه های تولیدی، احداث و ایجاد و کارگاه های بسته بندی و محیطهای لازم در جهت نگهداری انواع مواد، قطعات و محصولات، خرید و فروش هر نوع کالاهای مجاز، پخش و توزیع محصولات صنایع مواد غذایی و تبدیلی و سایر مواد و محصولات صنایع مجاز دیگر و برقراری کلیه امکانات لازم در زمینه ایجاد شعب فروشگاه به منظور پرداختن به امور بازاریابی، عرضه و فروش انواع و اقسام محصولات، احداث انبارها و سردخانه های مختلف و انجام فعالیتهای انبارداری مواد و محصولات سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، انبارداری کلیه محصولات کشاورزی، 3 . ارایه کلیه کارهای خدمات انبارداری کانتینری و حمل و نقل درون شهری و تخلیه و بارگیری در انبارها و ترانزیت کالا، خدمات گمرکی ترخیص کالا، 4 . برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با فعالیت تعاونی، 5 . برگزاری همایشها و سمینارهای تخصصی مرتبط با فعالیت تعاونی، 6 . شرکت در مناقصات و مزایدات برگزار شده از طرف سازمانها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی، 7 . انجام سایر فعالیتهای مرتبط با فعالیت تعاونی در صورتی که برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع تعاونی نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد شرکت مکلف به اخذ آن است. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: مبارکه، بلوار شهید نیکبخت، خیابان شهید ضیاییها، نبش کوچه تابان کدپستی 848188XXXX1 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال است که به 21 سهم 000/500 ریالی منقسم گردیده و مبلغ 000/500/3 ریال آن در صندوق تعاون به نام شرکت واریز شده و مابقی در تعهد اعضا می باشد. 5 ـ مدیران و صاحبان امضا: آقای محمد حقیقی بسمت رییس هییت مدیره و آقای امین اله حقیقی نایب رییس هییت مدیره و آقای محسن ضیایی بسمت منشی هییت مدیره و آقای ولی اله حقیقی بسمت عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند ضمناً آقای محسن ضیایی به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس و مهر شرکت معتبر است. 6 ـ بازرسان شرکت: آقای حامد صادقی فرزند ابراهیم بسمت بازرس اصلی و آقای حسین ضیایی فرزند علی محمد بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی