...
شرکت آذین حساب بهداد

اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 131

شناسه ملی: 14004888715

تاریخ ثبت: 1394/02/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: خمام خواچکین خیابان شهدا کوچه الغدیر پلاک 16

کد پستی: 4345113761

تاریخ تاسیس: 1394/02/13هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/13:

تاسیس شرکت بامسیولیت محدود آذین حساب بهداد درتاریخ 13/02/1394 به شماره ثبت 131 به شناسه ملی 140048XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام امور حسابداری شرکتها، موسسات و فروشگاه ها ـ مشاوره و تهیه نرم افزارهای حسابداری ـ انجام مشاوره در امور مالی و مالیاتی ـ تنظیم صورتهای مالی ـ تنظیم اظهارنامه مالیاتی ـ تنظیم پیش فاکتور، فاکتورهای رسمی، صورتجلسات عمومی و تخصصی ـ تامین نیروی حسابدار شرکتها، موسسات و فروشگاه ها ـ ارایه کلیه امور خدماتی و تامین نیروی انسانی سازمانها، شرکتها و موسسات ـ انجام امور جهت برگزاری مجامع و سمینارها ـ اخذ موافقت اصولی و طرح توجیهی و تسهیلات بانکی ـ شرکت درمناقصه ها و مزایده های مربوط به موضوع فعالیت شرکت در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: خمام ـ خواچکین ـ خیابان شهدا ـ کوچه الغدیر ـ پلاک 16 کدپستی 434511XXXX ـ سرمایه شرکت: مبلغ 5000000 ریال نقدی می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: خانم مریم محمدی پسند به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره به شماره ملی 258027XXXX دارنده 2500000 ریال سهم الشرکه. 2 . آقای یونس محمدی احمدگورابی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 259536XXXX دارنده 2500000 ریال سهم الشرکه ـ برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . ـ دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی وسایر اوراق عادی واداری با امضا ی منفرد مریم محمدی پسند مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است . ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 940213XXXX69381 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی