...
شرکت طراحان سپهر گستر آینده

اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 474473

شناسه ملی: 14005030306

تاریخ ثبت: 1394/04/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 1766765765

آدرس: تصفیه به نشانی تهران تهران خیابان پیروزی بلوار ابوذر کوچه شهید عبدالله ملا پلاک 15 واحد 4

تاریخ تاسیس: 1394/04/02هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و منصور عسکری شماره ملی 378150XXXX به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردید. آدرس محل تصفیه به نشانی تهران: تهران خیابان پیروزی بلوار ابوذر کوچه شهید عبدالله ملا پلاک 15 واحد 4 کدپستی 176676XXXX می باشد. پ 960523XXXX77682 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/02:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود طراحان سپهر گستر آینده در تاریخ 2/4/1394 به شماره ثبت 474473 به شناسه ملی 140050XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارایه خدمات فنی و مهندسی در زمینه طراحی و مهندسی معکوس و ساخت و تولید قطعات صنعتی، طراحی و ساخت سازه های فلزی مدیریت پروژه، تولید محصولات بر پایه دانش فنی ـ مهندسی معکوس و ساخت سازه های خاص، اجرای کلیه پروژه های صنعتی و تاسیساتی، انبوه سازی، قطعه سازی، نقشه برداری و بهینه سازی قطعه و تجهیزات و مدیریت هوشمند. خرید و فروش، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، طراحی تولید و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای به استثنا نرم افزارهای فرهنگی سفارش مشتری ارایه دستگاههای جانبی قطعات و ملزومات رایانه، اخذ وام و تسهیلات بصورت ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اخذ و اعطای نمایندگی ازو به شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران پیروزی بلوار ابوذر بعد از پل اول خیابان شهید عبدالله ملا پلاک 15 واحد 4 کدپستی 176676XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: سیده فرزانه غلامی علی آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 265935XXXX دارنده 400000 ریال سهم الشرکه ـ مسعود عسکری به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 001879XXXX دارنده 200000 ریال سهم الشرکه ـ منصور عسکری به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره به شماره ملی 378150XXXX دارنده 400000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقوداسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 940402XXXX22921 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی