...
شرکت خوان گستر بهار نارنج پالیزان

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3195

شناسه ملی: 14007538247

تاریخ ثبت: 1397/02/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/02/01


هیئت مدیره فعلی

() نفر


هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/01:

تاسیس شرکت سهامی خاص خوان گستر بهار نارنج پالیزان در تاریخ 01/02/1397 به شماره ثبت 3195 به شناسه ملی 140075XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره پروژه های عمرانی اعم از جدول کشی، زیر سازی، شن ریزی، آسفالت کشی، خط کشی و گارد ریل بندی، سرعتگیر و انجام امور قالب بندی، آرماتور بندی، نازک کاری و نما سازی دکوراسیون داخلی، اقلام پیش ساخته. طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در امور ابنیه اعم از بتنی و فلزی ساخت مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری ورزشی، آپارتمان سازی و ساخت سوله، نقشه برداری و نقشه کشی، انبوه سازی، انجام کلیه پروژه های صنعتی، فنی، جوشکاری، برشکاری. مشارکت در ساخت، اجرا، نظارت و نگهداری کلیه سیستمهای تاسیساتی صنعتی و ساختمانی شامل الکتریکال، مکانیکال، متریکال و هیدرو مکانیکی سیستم های سرمایشی و گرمایشی نصب و راه اندازی موتورخانه ها اجرای سند بلاس و رنگ آمیزی، اجرای انواع عایق حرارتی رطوبتی و صوتی سیستم تهویه هوا، نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق و کالیبراسیون آنها، تهیه اسناد و شرکت در مناقصات مهندسی واحد یوتیلیتی، نصب و اجرای پایپینگ و شستوشوی شیمیایی، انجام کلیه امور خدماتی تاسیساتی شهرداری ادارات و شرکتهای دولتی و خصوصی و بیمارستانها شامل تنظیفات، محوطه سازی، ساخت و نگهداری فضای سبز، تامین نیروی انسانی و سرویس دهی به کلیه ارگان های دولتی و غیر دولتی، تهیه تبخ و توزیع غذا (شامل سرد گرم و کترینگ) تهیه سرویس ایاب و ذهاب، انجام کلیه خدمات شهری اعم از مبلمانهای شهری، زیبا سازی و رنگ آمیزی جداول و معابر شهر، جدول کشی و تسطیح اراضی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان چهارمحال وبختیاری ـ شهرستان بروجن ـ بخش مرکزی ـ شهر بروجن ـ بوعلی ـ کوچه سلیمان 9 ـ خیابان رازی جنوبی ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 887193XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 284632 مورخ 26/12/1396 نزد بانک سپه شعبه بلواربوعلی با کد 1721 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای محمد عبداللهی به شماره ملی 464003XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم راضیه عبداللهی به شماره ملی 629001XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم مرضیه عبداللهی به شماره ملی 629002XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه کاظمی چله گاهی به شماره ملی 466008XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم ماه طلا شمسی حسن هندویی به شماره ملی 466958XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار سیاست روز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970201XXXX52182 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی