...
شرکت غزال طه پلاست

اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 302076

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/05/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/05/09هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق درتاریخ 9/5/1386 تحت شماره 302076 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 9/5/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تهیه و توزیع انواع کیسه های پلاستیکی و نایلونی و فروش و خرید کالاهای مجاز شرکت در مناقصه و مزایده ها. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکزاصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهرستان تهران خ جمهوری اسلامی ساختان آلومینیوم ط سوم جنوبی واحد 355 . 1 ـ 3 ـ شعبه آدرس ایران ـ تهران ـ ورامین خیرآباد سوله های خیرآباد. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای یوسف شاه علی رامشه به سمت رییس هییت مدیره، 2 ـ 5 ـ آقای اصغر شاه علی رامشه به سمت عضو هییت مدیره، 3 ـ 5 ـ آقای اصغر شاه علی رامشه به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضا اصغر شاه علی رامشه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی