...
شرکت آریان سیستم خزر

اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 418

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/11/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/11/26
بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

تغییرات حاصله به شرح زیر است: در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار استان مازندران جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در مورخ 27/1/1386 با استعفای آقای علی اصغر رحیم نیا از مدیر عامل ی شرکت موافقت شد و آقای محمدسعید یکرنگیان به سمت مدیر عامل ی شرکت و آقای سیدامیر حسین حجازی دهاقانی به عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک رامسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

تغییرات حاصله بشرح ذیل است که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار استان مازندران جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره شرکت در مورخ 30/2/85 با توجه به نقل و انتقالات سهام صورت گرفته طی سند رسمی شماره 81796 و 81797 دفتر خانه 70 رامسر مورخ 30/2/85 به موجب آن آقای امید بخشیان و خانم فاطمه قریشی کلیه سهم الشرکه خود را که هر کدام به مبلغ 000/250 ریال می باشند را به آقای محمد حسین یکرنگیان انتقال داده و همچنین آقای سید امیر حسین حجازی د هاقاتی کلیه سهم سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/500 ریال به آقای محمد سعید یکرنگیان انتقال داده است و آقای محمد حسین یکرنگیان به سمت رییس هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار و نامه های عادی و اداری با امضای آقای محمد حسین یکرنگیان همراه با مهر شرکت معتبر است. کفیل و معاون ادار ه ثبت اسناد و املاک رامسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

تغییرات حاصله به شرح ذیل است که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار استان مازندران جهت اطلاع عمومی آگهی می گردد. به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در مورخ 4/4/85 آقای علی اصغر رحیمی نیا به سمت مدیر عامل شرکت به مدت 2 سال انتخاب شدند. ون و کفیل اداری ثبت اسناد و املاک شهرستان رامسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت آریان سیستم خزر با مسیولیت محدود که در تاریخ 26/11/82 تحت شماره 418 در این اداره به ثبت رسیده در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار استان مازندران جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: مشاوره – طراحی و اجرای کلیه امور رایانه ای و مدیریتی – تهیه و تولید بسته های نرم افزاری و سخت افزاری و سیستمهای مکانیزه – خرید و فروش- واردات و صادرات کالاهای مرتبط با موضوع شرکت و سایر موارد مندرج در اساسنامه. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: رامسر – خیابان مطهری – ابریشم محله – نبش کوچه ارشاد – طبقه فوقانی بانک صادرات. 4 - سرمایه شرکت: به مبلغ یک میلیون ریال نقدی است که در تحویل و اختیار آقای امید بخشیان می باشد. 5 - مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: خانم فاطمه قریشی هیر رییس هییت مدیره و آقای امید بخشیان مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای سید امیرحسین حجازی دهاقانی عضو هییت مدیره می باشد و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی با امضای آقای امید بخشیان همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس اداره ثبت اسناد رامسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی