...
شرکت اندرسا

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 204

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: آباده 45 متری شهید چمران خیابان بهمنهیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 30/3/83 و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 31/3/83 تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد: 1 - موارد ذیل به موضوع شرکت و ماده 2 اساسنامه اضافه و الحاق گردید ارایه کارهای خدماتی شامل تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز دولتی و خصوصی, ایجاد فضای سبز و نگهداری از آن, تنظیفات مراکز دولتی و خصوصی طبخ و سرو غذا. 2 - آدرس مرکز اصلی شرکت به آباده 45 متری شهید چمران خیابان بهمن پلاک 11 تغییر یافت و قسمت اول ماده 3 اساسنامه به شرح مزبور اصلاح گردید. 3 - بند یک ماده 10 اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید. شرکت به وسیله هییت مدیره ای مرکب از پنج نفر از سهامداران اداره می شود. مجمع عمومی یک نفر را نیز به عنوان عضو علی البدل انتخاب می کند تا در صورت لزوم از وجود وی استفاده گردد. 4 - آقای فریبرز عوض دوانی به عنوان عضو اصلی و رییس هییت مدیره و علی رضا هرمزان منش به عنوان عضو اصلی و نایب رییس هییت مدیره و بهمن رحیمی پور به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل و آقای منصور اسکندری و خانم مهسان مسعودی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهادار که به نحوی برای شرکت ایجاد تعهد می نماید از قبیل امضا چک, سفته, بروات و قراردادها و سایر نامه های اداری و عادی با امضا منفرد آقای بهمن رحیمی پور عضو هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 5 - آقای پرویز رحیمی پور سی سخت به عنوان بازرس اصلی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. 6 - روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 7 - صورتهای مالی سال 1382 مورد تصویب و تایید مجمع قرار گرفت. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی