...
شرکت تاکسی ثنا بانوان پردیس

اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1045

شناسه ملی: 14006012304

تاریخ ثبت: 1395/04/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

آدرس: پردیس فاز 2 محله 4 مجتمع پیام نور بلوک آ طبقه 2

کد پستی: 1658116581

تاریخ تاسیس: 1395/04/29


هیئت مدیره فعلی

() نفر


هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/29:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود تاکسی ثنا بانوان پردیس درتاریخ 29/04/1395 به شماره ثبت 1045 به شناسه ملی 140060XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: حمل و نقل درون شهری به وسیله اتومبیل سواری و اتوبوس سرویس مدارس ادارات و کارخانجات دولتی و خصوصی به صورت شبانه روزی اخذ قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی اخذ و اعطای شعب و نمایندگی در سراسر کشور اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتبار در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: پردیس فاز 2 محله 4 مجتمع پیام نور بلوک آ طبقه 2 کد پستی 1XXXX1XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 10000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: و آقای علیرضا رجبی به شماره ملی 045008XXXX دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه به سمت رییس هییت مدیره وخانم ندا ثقفی به شماره ملی 005907XXXX دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه. به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 950429XXXX50399 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی