...
شرکت ارتباطات فریم سرا

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 9036

شناسه ملی: 10760364670

تاریخ ثبت: 1388/02/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/02/02

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 16/5/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای مهدی شاه طوری به عنوان بازرس اصلی، خانم حوریه عالمی ولیک چالی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 2/2/1390 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد طالبی و آقای اصغر رضایی خرم آبادی و آقای موسی طالبی دادوکلایی و خانم فاطمه طالبی پاچی تا تاریخ 2/2/1390 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جواد طالبی به سمت رییس هییت مدیره و آقای اصغر رضایی خرم آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای موسی طالبی دادوکلایی به سمت عضو هییت مدیره و خانم فاطمه طالبی پاچی به سمت عضو هییت مدیره و آقای جواد طالبی به سمت مدیرعامل. 5 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 27/6/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت اسناد و املاک استان مازندران واحد ثبتی ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 2/2/1388 تحت شماره 9036 و شناسه ملی 107603XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 2/2/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: رشته مخابراتی دربرگیرنده اجرا پروژه های مخابراتی از قبیل نصب و راه اندازی و نگهداری و پشتیبانب و تعمیرات مراکز پرظرفیت و کم ظرفیت شبکه و سوییچ، خدمات امور مشترکین، تلفن ثابت و همراه همگانی خدمات 118 و تجهیزات مخابراتی، اجرا پروژه های کابل فیبر نوری، تامین تجهیزات مخابراتی و مفصل بندی و تیرکشی، اجرا و نصب پروژه های موبایل و تجهیزات رادیویی مخابرات. طراحی تابلوهای الکتریکی از قبیل تابلوهای فشار قوی ضعیف متوسط محاسبه و طراحی بانکهای خارنی تابلوهای پی ال سی تابلوهای مربوطه تامین قطعات الکترونیکی و دیجیتالی و طراحی مدارات دیجیتال و میکروپرسوری سیستم های سرد کننده ساختمان و شوفاژ، انتقال زباله و تصفیه خانه های آب و فاضلاب وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی و ...) سیستم های خبر و هشدار دهنده و سیستم های حرفه ای نور و صدا و تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه و سیستم های ارتباطی و ماسه پاشی، سندبلاست، حفاظت کاتدی پوشش (لاینینگ) و نظایر آن و شبکه گازرسانی و لوله کشی و تهویه مطبوع. انجام کلیه امور خدماتی و تامین نیروی انسانی از قبیل آبدارچی، باغبان، ماشین نویس و بایگان، حسابدار و اسباب کش تایپ پرینت اسکن و... تامین کارگر ساده و ماهر و پشتیبانی کلیه امور اداری و تهیه سرویس ایب و ذهاب و طبخ و توزیع سویس غذا و جرا و نگهداری فضای سبز و هرگونه عملیات دیگری که با موضوعات خدماتی مرتبط باشد. صادرات و واردات به همراه خرید و فروش کلیه محصولات مجاز بازرگانی و وسایل و لوازم مرتبط با موضوعات شرکت، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی و تامین نیروی انسانی ماهر و ساده مورد نیاز شرکت، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، ایجاد شعب در سراسر کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری و تامین نیروی انسانی ماهر و ساده مورد نیاز شرکت 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان مازندران ـ شهر ساری جام جم / خیابان شهید مرادی / کوچه سوم / شماره خ 102 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 4522 مورخ 25/10/1387 نزد بانک سپه شعبه بلوار آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای جواد طالبی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم فاطمه طالبی پاچی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای موسی طالبی داودکلایی به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای جواد طالبی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 1 ـ آقای مهدی شاه طوری به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 2 ـ خانم حوریه عالمی ولیک چالی به عنوان بازرس علی البدل اداره اسناد و املاک استان مازندران واحد ثبتی ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی