...
شرکت اتحاد پروردگان البرز

اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/02/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/02/11

آدرس: تهران چهارراه سبز خ آیت خ بهرامیهیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/02/12:

شرکت فوق در تاریخ 11/2/84 تحت شماره 244703 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکت نامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1 موضوع شرکت:انجام اکتشافات معدن تولید و بهره برداری و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی اخذ انواع وام از موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی شرکت در نمایشگاههای بین المللی و داخلی و تاسیس آزمایشگاه معادن و کانیها. 2 مرکز اصلی شرکت: تهران چهارراه سبز خ آیت خ بهرامی پ 24 ط 1 3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال 4 مدیران شرکت:آقایان آرمان اولادزاده عباس آبادی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای آرین پورشسب اولادزاده عباس آبادی به سمت رییس و عضو هییت مدیره و آقایان علیرضا اولادزاده عباس آبادی و مهدی پرورده و رضا پرورده و هادی پرورده به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل به همراه رییس هییت مدیره متفقا ً و منفرداً همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی