...
شرکت شیمی بن بهار

اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 130919

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر


هیئت مدیره فعلی

() نفر


هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/04/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/3/82 شرکت مذکور منحل اعلام و آقای علی رستمی به سمت مدیرتصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ بهار خ برغان کوچه 10 متری شهیدداودآباد پ 65 میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی