...
شرکت کوشا صنعت خلیج فارس

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/12/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/12/11

کد پستی: 7515847998

آدرس: بوشهر خ عاشوری کوچه شهید نبی پور پلاک 2هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت: کوشا صنعت خلیج فارس ( سهامی خاص) تحت شماره 6760 در این اداره به ثبت رسید و در تاریخ 11/12/86 تکمیل امضا گردید و خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن بشرح زیر در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: خدمات عمومی، اداری، فنی و تاسیس اتی از قبیل تامین نیروی انسانی متخصص و نیمه متخصص و کارگری در کلیه زمینه ها، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و نگهداری فضای سبز، تهیه و توزیع و طبخ مواد غذایی و شرکت در کلیه مزایده ها و مناقصات ادارات دولتی و مراکز خصوصی و سرمایه گذاری و مشارکت و خدمات دهی در کلیه طرحهای صنعتی، خدماتی و پشتیبانی 2 مرکز اصلی شرکت: بوشهر خ عاشوری کوچه شهید نبی پور پلاک 2 کدپستی 751584XXXX تلفن 091777XXXX5 3 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال می باشد. که 35 % آن طی گواهی شماره 7696 25/11/86 نزد بانک سپه شعبه بوشهر بوشهر واریز گردیده و بقیه در تعهد شرکاست ضمناً سرمایه شرکت منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام می باشد. 4 مبدا شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 مدیران شرکت: حسن کردوانی به سمت رییس هییت مدیره و علی کردوانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و هر دو به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 6 اختیارات و اشخاصیکه در شرکت حق امضا دارند: کلیه اوراق مالی و تعهدآور شرکت با امضا حسن کردوانی به اتفاق علی کردوانی و سایر نامه های عادی و اداری با امضا هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ است. 7 بازرسان شرکت: سیدحسین هاشمی و ماندنی افراسیابی به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 8 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید 9 حدود و اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی