...
شرکت پیمان بنا پارس

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 21275

شناسه ملی: 10530333026

تاریخ ثبت: 1386/02/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/02/29هیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ امور مربوط به تعمیر و تست دوره ای هیدرو استاتیک یا آلتراسونیک مخازن سیلندرهای فولادی بدون درز بر اساس روش اجرایی , انجام معاینه فنی چشمی گازسوز و معاینه فنی موتور سیکلت و خودروهای دیزلی، سبک، خودرو های دو دیفرانسیل و خدمات خودرویی گازسوز، احداث و راه اندازی آزمایشگاه ها در رابطه با موضوع شرکت, امور آشپزخانه و رستوران: شامل تهیه و توزیع و طبخ انواع غذا و دسرها؛ اداره رستوران و بوفه ؛ سرودهی به مجالس ؛ گل آرایی و میوه آرایی ؛ طراحی و مشاوره و اجرای انواع تزیینات ؛ امور مربوط به تشریفات مجالس ؛ اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها وجشن ها و یا کنفرانس ؛ امور خدماتی شامل تهیه و طبخ و توزیع غذا , اداره رستوران و بوفه، تعمیر و نگهداری: تجهیزات و وسایل اداری، خدمات عمومی: شامل تنظیفات, پیش خدمتی , امور آبدارخانه , خدمات پاسخ گویی تلفنی و منشیگری , خدمات در منازل , تنظیفات منازل تآمین آبدارخانه ها، نگهداری از کودک و سالمند در منزل، امور مربوط به تشریفات مجالس , نگهداری و خدمات فضای سبز: شامل خدمات باغبانی، نگهداری فضای سبز، طراحی منظر و المان های شهری، امور تاسیساتی: شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی, پیمانکاری تامین نیروی انسانی کلیه ادارات وشرکتهای دولتی وخصوصی مرتبط با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور به موضوع شرکت ماده 2 اساسنامه الحاق و ماده مربو طه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960829XXXX74804 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم عافیت قاسمی با کد ملی 239001XXXX و آقای صادق قاسمی با کد ملی 239010XXXX و آقای پیمان پارسا با کد ملی 230071XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای ناصر دهقانی با کد ملی 239002XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم فروزان خسروی با کد ملی 239006XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار خبرجنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 960829XXXX43944 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: عافیت قاسمی به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره پیمان پارسا به عنوان نایب رییس هییت مدیره صادق قاسمی به عنوان رییس هییت مدیره 2 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآوربانکی و قراردادها به امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضا هرکدام از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960829XXXX67828 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت پیمان بنا پارس سهامی خاص در تاریخ 29/2/86 به شماره 21275 در این اداره ثبت و در تاریخ 1/3/86 از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده است خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه سبحان به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: پیمانکاری خط لوله گاز و نفت- ساخت و ساز پروژه های آپارتمان- جاده سازی- پل و تونل- لوله کشی گاز و آب شهری و تاسیس ات- جدول کشی- آسفالت- ساخت و ساز تاسیس ات اداری با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال است که کلاً نقدی بوده و به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام عادی تقسیم و 35 درصد آن به موجب گواهی 150 مورخ 29/2/86 به حساب جاری 82/3248 شرکت نزد بانک سپه شعبه خیابان قصرالدشت شیراز واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است. 3 - مرکز شرکت: شیراز- خیابان قصرالدشت کوچه منبع آب کوچه 3/5 پلاک 354 تلفن 6242678 4 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 5 - مدیران و صاحبان امضا مجاز: آقای صادق قاسمی به سمت رییس هییت مدیره و آقای پیمان پارسا به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم عافیت قاسمی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد بانکی و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا هر کدام از سه نفر مدیران فوق همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 - بازرسان شرکت: آقایان ناصر دهقانی و خانم فروزان خسروی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی