...
شرکت تعاونی خدمات فنی و تعمیراتی افزار پرداز ایرانیان

اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/07/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/07/10

آدرس: تعاونی استان تهران شهرستان تهران خ جمهوری مابین چهارراه اسکندری و باستان نبش کوچه نفرهیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/07/11:

شرکت تعاونی فوق در تاریخ 10/7/1385 تحت شماره 280866 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت تعاونی: تعمیر و فروش انواع کامپیوتر شخصی، حرفه ای و موبایل و سایر کالاهای الکترونیکی صنعتی، اجرای طرحهای تعمیرات و خدمات در محل به طور فراگیر در استان با استفاده از کادر مجرب آموزش، کادر مجرب در زمینه رفع نیازهای تخصصی تعاونی گارانتی و خدمات پس از فروش کامپیوتر و موبایل و دیگر کالاهای الکترونیکی صنعتی، بقیه موضوع طبق ماده 3 اساسنامه 2 - مرکز اصلی شرکت تعاونی: استان تهران، شهرستان تهران، خ جمهوری، مابین چهارراه اسکندری و باستان، نبش کوچه نفر، پ 37 ، ط 3 ، واحد 6 3 - سرمایه شرکت تعاونی: مبلغ 000/100/2 ریال 4 - مدیران شرکت تعاونی: حسین امینیان به سمت رییس هییت مدیره، سارا موسوی به سمت نایب رییس هییت مدیره، سعید امینیان به سمت منشی، رویا امینیان به سمت عضو هییت مدیره به عنوان علی البدل، حسین امینیان به سمت مدیر عامل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیر عامل به اتفاق نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - مشخصات بازرسان: امیر امینیان به عنوان بازرس اصلی، زهرا خادم به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی