...
شرکت تامین و فرآوری ضایعات صدرا عرش ارومیه

اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 16466

شناسه ملی: 14006286205

تاریخ ثبت: 1395/08/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 5718156615

تاریخ تاسیس: 1395/08/10

آدرس: ارومیه کمربندی خاتم الانبیا باند پایین بعد از سرعت گیر اول جنب تانکر فروشی
بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نام شرکت به " فولاد کاران ذوب افشه " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 990206XXXX98515 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 به موضوع شرکت مندرج در ماده دو اساسنامه علاوه بر موارد ثبت شده قبلی عبارت ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تامین مواد اولیه کارخانجات فولادی از قبیل فرو آلیاژه (سیلیسیم، منگنز، کروم، مولیبدن، انادیوم، تیتانیوم، کبالت، نیکل) زغال سنگ و کک، روغن هیدرولیک و لوله های اکسیژن و ورقهای گرم و سرد فولادی و مسی و خرید و فروش میلگرد و شمش فولادی و مسی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد ش 981214XXXX16336 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای امید جعفری با کد ملی 274012XXXX با دریافت 100 هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی و ادعایی در شرکت ندارد. ـ 2 اصل سرمایه از مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال به مبلغ یک میلیون ریال کاهش یافت و با کاهش سرمایه ماده مربوطه بشرح زیر تغییر و اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال می باشد که تماماً پرداخت شده است. ش 970119XXXX28913 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان عباس نجف زاده کد ملی 640992XXXX و رامین نجف زاده کد ملی 640998XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره بمدت نامحدود تعیین و انتخاب شدند. ش 970119XXXX35906 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای عباس نجف زاده کد ملی 640992XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای رامین نجف زاده کد ملی 640998XXXX بسمت عضو و رییس هییت مدیره بمدت نامحدود تعیین و انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری به تنهایی با امضا آقای عباس نجف زاده مدیرعامل، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970119XXXX00882 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ 1 آقای رامین نجف زاده کد ملی 640998XXXX فرزند علی شماره شناسنامه 274 تاریخ صدور 19/01/1366 محل صدور ماکو تاریخ تولد 01/01/1366 با پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال به شرکت و با قبول شرایط و مفاد اساسنامه جزو شرکا منظور شدند. ـ 2 سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 به 1100000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه بشرح زیر تغییر و اصلاح شد : سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال می باشد که تماماً پرداخت شده است. ش 961222XXXX77740 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نام شرکت به " اختر کاران ذوب " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961207XXXX97232 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/10:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود تامین و فرآوری ضایعات صدرا عرش ارومیه در تاریخ 10/08/1395 به شماره ثبت 16466 به شناسه ملی 140062XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تامین و فراوری ضایعات در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم بوده و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ارومیه کمربندی خاتم الانبیا باند پایین بعد از سرعت گیر اول جنب تانکر فروشی کدپستی 571815XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال نقدی می باشد. میزان سهم الشرکه هریک از شرکا: عباس نجف زاده دارای 900 . 000 ریال سهم الشرکه، امید جعفری دارای 100 . 000 ریال سهم الشرکه میباشند. اولین مدیران شرکت: آقای امید جعفری به شماره ملی 274012XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره، آقای عباس نجف زاده به شماره ملی 640992XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل بمدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آقای عباس نجف زاده مدیرعامل و عضو هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 950810XXXX18919 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی