...
شرکت مهدیار شیمی تجهیز

اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 518870

شناسه ملی: 14007218686

تاریخ ثبت: 1396/08/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1684743651

آدرس: تصفیه استان تهران شهر تهران خیابان رسالت خیابان حیدرخانی خیابان احدزاده کوچه عسگری ساختمان 7 طبقه 3 واحد 3

تاریخ تاسیس: 1396/08/29هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/03:

آگهی تغییرات شرکت مهدیار شیمی تجهیز با مسیولیت محدود به شماره ثبت 518870 و شناسه ملی 140072XXXX6 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای هادی منزوی قاچکانلو کد ملی 092178XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید نشانی محل تصفیه : استان تهران شهر تهران خیابان رسالت، خیابان حیدرخانی، خیابان احدزاده، کوچه عسگری ساختمان 7 طبقه 3 واحد 3 کدپستی 168474XXXX می باشد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/29:

تاسیس شرکت بامسیولیت محدود مهدیار شیمی تجهیز درتاریخ 29/08/1396 به شماره ثبت 518870 به شناسه ملی 140072XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، تولید، خرید، فروش، مدیریت، پشتیبانی و مشاوره کلیه تجهیزات شیمی و آزمایشگاهی، قطعات، ظروف و ملحقات وابسته به آن ها، تولید و فروش انواع مواد شیمیایی و آزمایشگاهی، ارایه انواع خدمات آزمایشگاهی، نظارت فنی، کنترل کیفی، مشاوره ای و آنالیزی، اجرای انواع پروژه های حوزه شیمی، الکتروشیمی، مهندسی شیمی و آزمایشگاهی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی و ایجاد غرفه، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و اعتبارات از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری به صورت ارزی و ریالی، گشایش اعتبار در بانک های داخلی و خارجی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ نارمک ـ خیابان شهید رحیم احدزاده ـ کوچه شهید اکبر عسگری ـ پلاک 7 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 168474XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1000000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای هادی منزوی قاچکانلو به شماره ملی 092178XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه رستمی گرجایی به شماره ملی 392026XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای هادی منزوی قاچکانلو به شماره ملی 092178XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم فاطمه رستمی گرجایی به شماره ملی 392026XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها به امضا هریک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 960829XXXX07628 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی