...
شرکت ببیان کوه مهران

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6543

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/06/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: بندرعباس ، بلوار چمران ، کوچه چمران 45

تاریخ تاسیس: 1383/06/01هیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت ببیان کوه مهران (سهامی خاص) که در تاریخ 1/6/83 تحت شماره 6543 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 5/6/83 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار صبح ساحل آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: عبارت است از مطالعه و بررسی طرحها، نظارت بر پروژه های عمرانی و صنعتی مقاطعه کاری و انجام امور ساختمانی و تاسیساتی و راه سازی و حفاری و شهرسازی و بنادر و اسکله سازی پل سازی و ارتباطات برق و سایر موارد مندرج درماده 3 اساسنامه شرکت. 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: بندرعباس، بلوار چمران، کوچه چمران 45 پلاک 3 . 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی با نام که مبلغ 350000 ریال آن طی گواهی شماره 26/4111 مورخه 24/3/83 بانک صادرات شعبه پدل 4111 پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 - اولین مدیران شرکت: فاضل حبیب زاده به عنوان رییس هییت مدیره و محمد علی دست فرژ به عنوان نایب رییس هییت مدیره و محمد افضل حبیب زاده به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هییت مدیره میباشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: محمد تسبیحی به عنوان بازرس اصلی و مسعود خرم به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی