...
شرکت بازرگانی نوآوران آرین همراه

اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/07/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/07/06

آدرس: تهران ` خیابان دولت بلوار کاوه خ بهارجنوبی ک فردهیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/07/13:

شرکت فوق در تاریخ 6/7/82 تحت شماره 209891 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تهیه و پخش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام از بانکها. 2 - مرکز اصلی شرکت: تهران‚ خیابان دولت بلوار کاوه خ بهارجنوبی ک فرد پ 3 زنگ آخر. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال. 4 - مدیران شرکت: خانمها نسرین مجتبایی مدیر عامل و عضو هییت مدیره و سپیده دقوقی عضو و رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و بانکی و تعهدآور و رسمی با امضا مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره هرکدام بتنهایی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی