...
شرکت زمرد سازه تکاب

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3590

شناسه ملی: 14006542008

تاریخ ثبت: 1395/11/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/11/09

آدرس: بهبهان خیابان فرهنگیان کوچه دوم پلاک 12

کد پستی: 6361983311هیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/09:

تاسیس شرکت سهامی خاص زمرد سازه تکاب درتاریخ 09/11/1395 به شماره ثبت 3590 به شناسه ملی 140065XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: فنی مهندسی، نفت و گاز، تاسیساتی، ساختمانی و خدماتی شامل:احداث خطوط لوله آب و نفت و گاز و تاسیسات گاز رسانی و مکانیکی و هیدرومکانیکی، ایستگاه های پمپاژ، تاسیسات آبرسانی، جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی، طرح آبیاری قطره ای، بارانی و تحت فشار و احداث شبکه و خطوط توزیع و انتقال نیرو، عملیات فیبر نوری، تعمیر و نگهداری و امور بهره برداری از تاسیسات صنعتی و ساختمانی، برقکاری صنعتی، ساختمانی و ابزار دقیق، فضای سبز و باغبانی، تنظیفات و امور آبدارخانه ها، انجام کلیه امور ابنیه، ساختمان و عمرانی،رنگ آمیزی و سند پلاست، راه سازی، عملیات خاکبرداری و خاکریزی و محوطه سازی، مبلمان شهری، عملیات آسفالت، ساخت انواع سوله، اسکلت بتنی و فلزی، امور آشپزخانه و رستوران، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین، اخذ نمایندگی از شرکتها معتبر داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، اخذ تسهیلات بانکی و اعتباری، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.انجام کلیه فعالیتهای فوق منوط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بهبهان - خیابان فرهنگیان کوچه دوم پلاک 12 کدپستی 636198XXXX سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که تعداد یکصد سهم آن با نام می باشدکه مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 34629 مورخ 12/10/1395 نزد بانک ملت شعبه خیابان پیروزی بهبهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد بود فریبا امینی به شماره ملی 186024XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره.علی عقبایی به شماره ملی 186162XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل.عارف عقبایی به شماره ملی 186171XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره.برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه صاحب حقیقی پور به شماره ملی 186121XXXX به سمت بازرس اصلی وامید عباس پور به شماره ملی 186165XXXX به سمت بازرس علی البدل.برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش 951109XXXX85955 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی