...
شرکت خدماتی کوشش کار خاور

اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/05/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/05/04هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 4/5/82 تحت شماره 8171 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: ارایه خدمات به کلیه کارخانجات ادارات بیمارستانها و شهرداری ها 2 - مرکز اصلی شرکت: کرج ماهدشت مشکین دشت بعد از میدان تر بار رستوران مرکزی امیرکبیر 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال 4 - مدیران شرکت: رسول یادگارزاده به سمت رییس هییت مدیره‚ حبیب زمانزاده به سمت مدیر عامل ‚ سیدحسین ابراهیمی به سمت عضو هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی