...
شرکت خانه گستر ویلا

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1619

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/06/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/06/26هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت خانه گستر ویلا (سهامی خاص) که در تاریخ 26/6/1383 تحت شماره 1619 در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار محلی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدماتی ـ ساختمانی ـ عمرانی جدول بندی ـ راهسازی ـ تنظیفاتی ـ طرح و اجرای فضای سبز ـ تاسیسات و هر گونه اقدامی که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: نجف آباد ـ امیرآباد ـ خیابان مطهری شمالی ـ نبش کوی مدرس. 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی می باشد که به موجب گواهی شماره 174 مورخه 11/6/83 بانک ملی شعبه امیرآباد 35 % پرداخت و بقیه تعهدی می باشد. 4 ـ مدت شرت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 ـ مدیران و صاحبان امضا: آقای کوروش هارونی بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل وخانم شهین هارونی جمالویی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عباس هارونی به عنوان عضو اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. که کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 ـ آقای احمد احمدی بسمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. مسیول ثبت شرکتهای نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی