...
شرکت مشاوره و خدمات فنی مهندسی کشاورزی خوشه زرین کرفتو

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 334

شناسه ملی: 10861908443

تاریخ ثبت: 1388/06/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/06/30

آدرس: دیواندره خیابان امام خمینی ره ترمینال سنندج مغازه های شهرداری داخل ترمینالهیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/24:

برابر نامه شماره خ 89/125 مورخ 22/4/89 شرکت مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/4/89 تغییرات ذیل حاصل گردید. با توجه به گواهی شماره 3226/171 مورخ 23/4/89 بانک کشاورزی شعبه دیواندره سرمایه شرکت به مبلغ 000/000/20 ریال افزایش یافته در نتیجه سهام اعضا در شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید کل سرمایه به 2000 سهم 000/10 ریالی بانام منقسم و تعداد سهام افراد در شرکت بشرح زیر است. آقایان فرهاد احمدیان محمود مصطفی فرشاد شریفی و سامان دهقان هر کدام دارای 480 سهم 000/10 ریالی و آقای هیمن بابایی و آرمان گلالی زاده هر کدام دارای 40 سهم 000/10 ریالی میباشند. ش 1625182 ثبت اسناد و املاک دیواندره

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر نامه شماره خ 89/116 مورخ 5/2/89 شرکت مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/1/89 تغییرات ذیل حاصل گردید: اعضا شرکت به اتفاق آرا با خروج خانم ربابه رجب پور از شرکت موافقت نموده و ایشان سهم خود را به چهار نفر از اعضای دیگر شرکت واگذار نمودند. در نتیجه از کل سرمایه 000/000/1 ریالی شرکت آقای سامان دهقانی دارای 24 سهم 000/10 ریالی آقای فرهاد احمدیان دارای 24 سهم 000/10 ریالی آقای فرشاد شریفی دارای 24 سهم 000/10 ریالی آقای محمود مصطفی دارای 24 سهم 000/10 ریالی آقای آرمان گلالیزاده دارای 2 سهم 000/10 ریالی و آقای هیمن بابایی دارای 2 سهم 000/10 ریالی می باشند. ثبت اسناد و املاک دیواندره

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/31:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت خوشه زرین کرفتو سهامی خاص که در تاریخ 30/6/1388 تحت شماره 334 در این اداره به ثبت و در تاریخ 30/6/1388 از لحاظ امضا ذیل ثبت گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد: 1 نام شرکت: شرکت مشاوره و خدمات فنی مهندسی کشاورزی خوشه زرین کرفتو 2 موضوع شرکت: انجام فعالیتهای مشاوره و خدمات فنی مهندسی کشاورزی (پیمانکاری) در زمینه های باغبانی از قبیل نظارت و نگهداری باغات و نهالستانها، احداث و نگهداری فضای سبز، احداث گلخانه و نهالستان، احداث باغات، مدیریت باغات، نهالستانها و گلخانه ها و ... فعالیتهای زراعت از قبیل نظارت و اجرای مزارع آرمانی گندم، مدیریت جامع مزارع گندم، نخود، سایر غلات و حبوبات و ...، فعالیتهای دامپروری از قبیل گاوداری، شیلات، مرغداری، پرورش شترمرغ و زنبور عسل، جیره نویسی، اصلاح نژاد دامهای سبک و سنگین روستایی، توزیع نهادهای دامی، تلقیح مصنوعی دام سبک و سنگین و... ، مرتعداری، جنگلداری، توزیع نهاده های کشاورزی از قبیل کود، سم، بذر، تنظیم ماشین آلات و ادوات کشاورزی، خدمات گیاهپزشکی و امور باغی، خدمات آب و خاک و امور فنی و زیربنایی، اجرای طرحهای آبخیزداری، احداث و حفر چاه و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار، تحقیق و پژوهش، عقد قرارداد با ارگانهای دولتی و خصوصی و ترویج کشاورزی جهت نظارت طرحها و پروژه ها و اخذ تسهیلات بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی و شرکتهای دولتی و خصوصی و انجام پروژه ها و طرح نویسی، فعالیتهای گشت و مراقبت و خدمات رسانی و بکارگیری نیرو، برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی و فنی و حرفه ای و فعالیتهای مربوط به بخش حفظ نباتات و آبیاری، آمارگیری گندم و جو و باغات، حبوبات و سایر محصولات و آمارگیری دام، نقشه برداری اراضی زراعی و باغات، آزمون خاک و برگ و نمونه گیری، فرآوری محصولات لبنی و کشاورزی (باغی، دامی، زارعی) و صادرات و واردات محصولات مربوط به استناد مجوز شماره 7855/9/1 تاریخ 16/6/1388 از جهاد کشاورزی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: دیواندره خیابان امام خمینی (ره) ترمینال سنندج مغازه های شهرداری داخل ترمینال پلاک 8 091897XXXX8 5 اسامی شرکا یا موسسین با ذکر مشخصات کامل شناسنامه آنها: 1 فرهاد احمدیان فرزند عباس به شماره شناسنامه 1135 صادره از دیواندره به آدرس دیواندره خیابان آزادگان پشت مسجد امام خمینی کوچه بن بست تلفن 3724608 2 محمود مصطفی فرزند بهاالدین به شماره شناسنامه 642 صادره از دیواندره به آدرس دیواندره شهرک اندیشه 1 روبروی نانوایی تلفن 091837XXXX7 3 فرشاد شریفی فرزند صدیق به شماره شناسنامه 109 صادره از دیواندره به آدرس دیواندره خیابان امام خمینی (ره) کوچه نصرت پلاک 17 تلفن 091432XXXX7 4 سامان دهقانی فرزند محمدصالح به شماره شناسنامه 554 صادره از دیواندره به آدرس دیواندره خیابان آزادگان تلفن 091897XXXX8 6 سرمایه شرکت: کل سرمایه شرکت یک میلیون ریال می باشد که مبلغ 000/400 ریال آن برابر فیش شماره 02797386 28/6/88 به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام است. 7 میزان سهم الشرکه هر کدام از اعضا: کل سهام شرکت به یکصد سهم 000/10 ریالی تقسیم که هرکدام از اعضا دارای 25 سهم مساوی هستند. 8 اسامی کلیه اعضا هییت مدیره سمت با ذکر سمت و صاحبان حق امضا: آقایان سامان دهقانی فرشاد شریفی و محمود مصطفی به ترتیب به عنوان رییس هییت مدیره، نایب رییس هییت مدیره و عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و هییت مدیره آقای فرهاد احمدیان را به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب نموده و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور (چک، سفته، بروات) و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار قانونی است اوراق عادی شرکت فقط با امضا مدیر عامل صادر خواهد شد. 9 بازرسین شرکت: آقای امیر رضایی برای یک سال مالی به عنوان بازرس اصلی شرکت انتخاب گردید. 10 هفته نامه سیروان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 11 سایر شرایط: برابر قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. اداره ثبت اسناد و املاک دیواندره

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی