...
شرکت خدماتی پارس اندیش هکمتان

اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 7691

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/11/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/11/27هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت مذبور در تاریخ 27/11/86 تحت شماره 7691 در این اداره به ثبت رسیده اینک خلاصه شرکت نامه و اساسنامه آن جهت اطلاع عموم به شرح ذیل در روزنمه رسمی کشور درج میگردد: 1 ـ موضوع شرکت: خدماتی، بازرگانی، ارایه خدمات عمومی افراد شامل حقیقی و حقوقی ـ تامین نیروی انسانی ادارات و شرکتها شامل نظافتچی، آبدارچی، دفتر دار، نامه رسان، تلفنچی و سایر موارد ـ تهیه و توزیع انواع کالاهای مجاز 2 ـ مرکز شرکت: همدان، میدان شاهد جاده مزدقینه کوچه یاس پلاک 30 کد پستی 651488XXXX 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقد. 5 ـ اسامی اولین مدیران و دارندگان حق امضا مجاز: آقای حسین زندی مدیرعامل و رییس هییت مدیره، خانم اعظم افشار هر دو عضو اصلی هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند، حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی با امضا آقای حسین زندی با مهر شرکت معتبر است 6 ـ حدود و اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه میباشد سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی