...
شرکت مهندسی پمپ گستر خراسان

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1380/11/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1380/11/11هیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 11/11/80 تحت شماره 1054 در این اداره به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: طراحی- نقشه- اجرا و مشاوره در زمینه مهندسی برق (الکترونیک- قدرت و کنترل) و مهندسی مکانیک ( تاسیس ات- هیدرولیک و پنوماتیک و طراحی قطعات صنعتی) و سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: سبزوار- خیابان کاشفی شمالی طبقه فوقانی پاساژ ارم. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال که تماماً نقدی است و به 10000 ریالی با نام منقسم گردیده و تمامی آن نقداً به موجب گواهی شماره 156/52274 - 4/11/80 بانک ملت شعبه 22 بهمن سبزوار به حساب جاری شماره 0/50012 شرکت واریز شده است. 5 - مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضا دارند: آقایان محمدرضا اجنوردی به سمت رییس هییت مدیره علی کیقبادیزاده به سمت نایب رییس و سید جواد موسوی خواه به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره سید محمد موسوی خواه و غلامرضا اسدی نیا به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود. و سایر نامه های اداری با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - حدود اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 7 - بازرسان شرکت: آقایان محمدعلی عمارلو و مسلم ملایی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده اند. 8 - روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس ثبت اسناد سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی