...
موسسه فرهنگی فرهیختگان هوشمند جهش

اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 4341

شناسه ملی: 14008565642

تاریخ ثبت: 1398/06/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 3133664519

تاریخ تاسیس: 1398/06/03

آدرس: استان البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهر کرج ، محله ولیعصر ، خیابان خاقانی ، خیابان فرهنگیان یکم غربی ، پلاک 11 ، ساختمان آفتابگردان ، طبقه دوم ، واحد 5هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/03:

تاسیس موسسه غیرتجاری فرهنگی فرهیختگان هوشمند جهش درتاریخ 03/06/1398 به شماره ثبت 4341 به شناسه ملی 140085XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: نشر دیجیتال ـ تصدی قراردادن اطلاعات و محتوای دیداری, شنیداری نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوعات مختلف در معرض حامل های دیجیتال نظیر الواح فشرده و تصدی قراردادن محتوای دیجیتال دیداری ,شنیداری ,نوشتاری و با ترکیبی ازآنهای در معرض دسترس عموم از طریق شبکه های جهانی و شبکه ملی اطلاعات و از طریق سامانه پیامک سامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشمند مخابرات به استناد مجوز شماره 7039/98 , 101 مورخ 10/5/98 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهر کرج، محله ولیعصر ، خیابان خاقانی ، خیابان فرهنگیان یکم غربی ، پلاک 11 ، ساختمان آفتابگردان ، طبقه دوم ، واحد 5 کدپستی 313366XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای پیمان کوچک زاده به شماره ملی 032334XXXX دارنده 990 , 000 ریال سهم الشرکه خانم سیده سعیده محمدی نژاد امام زاده به شماره ملی 229909XXXX دارنده 10 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای پیمان کوچک زاده به شماره ملی 032334XXXX و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود خانم سیده سعیده محمدی نژاد امام زاده به شماره ملی 229909XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: همچنین کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ براوات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهرموسسه معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 980603XXXX07119 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی