...
شرکت رهام گیل روشن

اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 18000

شناسه ملی: 10720300953

تاریخ ثبت: 1391/10/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 4343114546

آدرس: شهر رشت ، لشت نشا خ امام خمینی بالاجورشر کوچه شهید فلاحی

تاریخ تاسیس: 1391/10/02
بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:طراحی نظارت اجرا محاسبه مشاوره در امور ابنیه اعم از بتونی و فلزی ساخت مجتمع های مسکونی تجاری اداری ورزشی و ساخت سوله نقشه برداری انبوه سازی بهینه سازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری و غیرشهری،مشارکت در اجرا و ساخت،خرید و فروش مصالح ساختمانی،انجام کلیه امور تاسیساتی اعم از الکتریکال و مکانیکال،انجام کلیه امور خدماتی شامل تنظیفات،محوطه سازی فضای سبز،تامین نیروی انسانی مجاز شرکت،تهیه و طبخ غذا(گرم سرد و کترینگ)،اجرای کلیه خدمات شهری اعم از مبلمانهای شهری رنگ آمیزی جداول و جدول کشی،تسطیح اراضی،راه سازی،سدسازی خطوط انتقال (گاز آب برق)،خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی،شرکت در مناقصات و مزایدات ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی،اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی ـ شرکت در نمایشگاههای بین الملل تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج کشور و ماده 2 اساسنامه اصلاح گردیدانجام موضوعات فعالیت درصورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذو صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش 961026XXXX30575 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نام شرکت به " زیبا سازان رهام گیل" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961026XXXX75111 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/24:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا و هییت مدیره مورخ 21/1/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 21/1/1394 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شاهین قاسم پور بالا گفشه به شماره ملی 258035XXXX و آقای آرمان کهنسال خشکرودی به شماره ملی 258027XXXX تا تاریخ 21/1/1394/3 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای شاهین قاسم پور بالا گفشه به شماره ملی 258035XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای آرمان کهنسال خشکرودی به شماره ملی 258027XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای آرمان کهنسال خشکرودی به شماره ملی 258027XXXX به سمت مدیر عامل . 4 محل شرکت در واحد ثبتی رشت به آدرس شهر رشت، لشت نشا خ امام خمینی بالاجورشر کوچه شهید فلاحی کدپستی 434311XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته بروات و عقد قراردادهای اسلامی و با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 24/2/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 734270XXXX110046XXXX مسیول ثبت شرکتهای رشت واحد ثبتی رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 2/10/91 شماره ثبت 18000 و شناسه ملی 107203XXXX3 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 3/10/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خرید و فروش سخت افزار پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان گیلان شهر رشت خیابان طالقانی کوچه جلایی بن بست گل افزایی کدپستی 434374XXXX/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای میلاد صفرزاده به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای شاهین قاسم پور بالا گفشه به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم مژده اسدی ماتک به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای آرمان کهنسال خشکرودی به سمت عضو هییت مدیره. 5 5 خانم کبری کاملی جیرسرایی به سمت عضو هییت مدیره. 6 5 آقای آرمان کهنسال خشکرودی به سمت مدیر عامل بمدت 1 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته بروات و عقد قراردادهای اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری باامضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. رییس اداره ثبت اسناد و املاک رشت واحد ثبتی رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی