آشنایی با سند راهبردی و اخبار مربوط به شوزای عالی اطلاع رسانی

وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی

210
 •  سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت در زمینة تولید، پالایش و مبادلة اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع رسانی سراسر کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی
 •  تدوین و تصویب اصول نظام جامع (فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی) اطلاع رسانی کشور
 • ایجاد شرایط لازم برای تسهیل و تسریع تولید، ذخیره‌سازی، ساماندهی، توزیع، گسترش و بکارگیری اطلاعات در بخش‌های مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در چارچوب ضوابط مصوب
 • هماهنگ کردن فعالیت‌های بخش دولتی و غیردولتی براساس نظام جامع اطلاع رسانی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی
 • تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین‌نامه‌ها، قواعد و معیارهای اطلاع‌رسانی مورد نیاز نظام جامع اطلاع رسانی کشور
 • تنظیم مقررات فرهنگی، اخلاقی و دینی مربوط به چگونگی بهره‌گیری از شبکه‌های بین‌المللی اطلاع رسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع ذی‌ربط
 • ایجاد هماهنگی در تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و نیز سیاست‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی
 • بررسی وضعیت موجود و آینده نگری با استفاده از روش‌های علمی و پژوهشی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اطلاع رسانی
 • ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اطلاع رسانی
 •  ارزیابی فعالیت‌های بخش‌های اصلی اطلاع رسانی به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیت‌ها با نظام جامع اطلاع رسانی
 • داوری نهائی درباره فعالیت‌های اصلی مراکز اطلاع رسانی جهت رفع اختلاف‌های احتمالی میان مراکز در موارد غیر قضائی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی[۱]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.