آشنایی با سند راهبردی و اخبار مربوط به شوزای عالی اطلاع رسانی

آیین نامه دبیرخانه

آیین‌نامه، وظایف و مصوبات

دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را به عنوان یکی از نهادهای‌ پیش‌رو در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز کرد و توانست در طول این مدت به کمک اختیارات تفویض شده و همکاری نهادهای دولتی و خصوصی، بسیاری از پروژ‌ه‌های حیاتی کشور را در حوزه ICT آغاز و به ثمر برساند. وظایف دبیرخانه در تیرماه سال ۱۳۸۴ بر اساس مصوبه شماره ۵۶۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح و تصویب گردیده و جایگزین آیین نامه مصوب سال ۱۳۷۷ شد که در ادامه آیین نامه، وظایف و مصوبات شورای عالی اطلاع رسانی، ارائه می گردد

آئین‌نامه شورای عالی اطلاع رسانی در ۹ ماده مصوبه جلسات ۴۱۷ و ۴۱۸ مورخ ۷۷/۱/۲۵ و ۷۷/۲/۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی :

ماده ۱: به منظور سیاستگذاری در امر اطلاع‎رسانی و هدایت شبکه‎ها و مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آنها و تدوین برنامه‎های میان‎مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‎ای و کاربردی اطلاع‎رسانی در قالب نظام اطلاع‎رسانی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی اطلاع‎رسانی تشکیل می‎شود.

ماده ۲: سیاستگذاری در امر اطلاع‎رسانی در چارچوب سیاستهای کلی نظام در امر اطلاع‎رسانی و با توجه کامل به مصالح دینی، علمی، فرهنگی و اخلاقی نظام انجام خواهد یافت.

ماده ۳: رئیس جمهور ریاست شورای عالی اطلاع‎رسانی را به عهده دارد و در غیاب ایشان، معاون اول وی ریاست جلسه را به عهده خواهد داشت. جلسات هر دو ماه یک بار تشکیل می‎شود.

ماده ۴ : ترکیب اعضای شورای عالی اطلاع‎رسانی :

۱ـ رئیس جمهور (رئیس شورا)

۲ـ وزیر فرهنگ و آموزش عالی

۳ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۴- وزیر پست و تلگراف و تلفن

۵ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶ـ وزیر آموزش و پرورش

۷ـ وزیر بازرگانی

۸ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی کشور

۹ـ رئیس کتابخانه ملی

۱۰ـ رئیس مؤسسه ملی استاندارد

۱۱ـ یک نفر از علمای حوزوی با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم

۱۲ـ حداکثر سه نفر از متخصصان اطلاع‎رسانی به انتخاب و حکم رئیس جمهور که یکی از آنان از حوزه علمیه خواهد بود.

۱۳ـ وزیر اطلاعات

۱۴ـ وزیر صنایع و معادن

۱۵ـ وزیر خارجه

۱۶ـ وزیر دفاع

۱۷ـ رئیس سازمان صدا و سیما

ماده ۵ : وظایف شورای عالی اطلاع‎رسانی :

۱- سیاستگذاری، برنامه‎ریزی، هدایت و حمایت در زمینه تولید، پالایش و مبادلة اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع‎رسانی سراسر کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام.

۲ـ تدوین و تصویب اصول نظام جامع اطلاع‎رسانی کشور

۳- ایجاد شرایط لازم برای تسهیل و تسریع تولید، ذخیره‎سازی، ساماندهی، توزیع، گسترش و بکارگیری اطلاعات در بخشهای مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فنی، آموزشی، پژوهشی و … در چارچوب ضوابط مصوب.

۴ـ هماهنگ کردن فعالیتهای بخش دولتی و غیردولتی براساس نظام جامع اطلاع‎رسانی کشور.

۵- تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین‎نامه‎ها، قواعد و معیارهای اطلاع‎رسانی مورد نیاز نظام جامع اطلاع‎رسانی کشور.

۶- تنظیم مقررات مربوط به چگونگی بهره‎گیری از شبکه‎های بین‎المللی اطلاع‎رسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع مربوط

۷ـ ایجاد هماهنگی در تحقیقات بنیادی و توسعه‎ای و نیز سیاستهای بهره‎گیری از فن‎آوریهای نوین اطلاعاتی.

۸ـ بررسی وضعیت موجود و آینده‎نگری با استفاده ازروشهای علمی و پژوهشی.

۹ـ ایجاد زمینه‎های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اطلاع‎رسانی.

۱۰- ارزیابی فعالیت های بخش های اصلی اطلاع‎رسانی به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیت ها با نظام جامع اطلاع‎رسانی.

۱۱- داوری نهائی درباره فعالیتهای اصلی مراکز اطلا‎ع‎رسانی جهت رفع اختلافهای احتمالی میان مراکز در موارد غیرقضایی.

ماده ۶ : شورای عالی دارای دبیرخانه‎ای خواهد بود که محل استقرار آن و نحوه تعیین دبیر توسط شورا مشخص می‎شود.

ماده ۷ : شورای عالی برای انجام وظایف خود دارای کمیسیون‌ها و کمیته‎های مختلفی خواهد بود که تشکیلات، وظایف و اختیارات آن را آیین‎نامه‎های مصوب شورای عالی اطلاع‎رسانی با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین خواهند کرد.

ماده ۸ : وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در چارچوب برنامه‎ها و سیاستهای شورای عالی اطلاع‎رسانی خدمات مخابراتی مورد نیاز را در اختیار مراکز مورد تأیید شورای عالی قرار دهد. حدود نظارتهای فنی برای همخوانی نظامهای این مراکز با نظامهای مخابراتی کشور توسط شورای عالی اطلاع‎رسانی تعیین می‎شود.

ماده ۹ : کلیه مراکز اطلاع‎رسانی موظفند با شورای عالی اطلاع‎رسانی و دبیرخانه ‌آن در تمامی زمینه‎های مربوط به وظائف شورا همکاری کنند و اطلاعات لازم را به موقع در اختیار شورا و دبیرخانة آن قرار دهند، مصوبات شورا نیز در چارچوب وظایف آن برای این مراکز و تمامی وزارتخانه‎ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی لازم‎الاجرا است.

وظایف و سازمان کار دبیرخانه شورای عالی اطلاع‏ رسانی

الف ـ وظایف عمومی

۱- برنامه ‏ریزی و هماهنگی لازم به منظور برگزاری جلسات شورا تهیه و تدوین رویه‏ ها و روشهای مناسب برای طرح و بررسی موضوعات در شورا و کمیسیون‏های مربوطه

۲- طراحی و استقرار یک نظام مناسب و کارآمد پشتیبانی برای تحقق وظایف و مأموریتهای شورا، کمیسیون‏های مربوطه و دبیرخانه

۳- برنامه ‏ریزی جهت اداره امور عمومی کمیسیون‏های شورا

۴- تهیه و تنظیم دستور جلسات، مشروح مذاکرات و تنظیم و ابلاغ صورتجلسه‎ ها و مصوبات شورا و پیگیری اجرای آنها

۵- تهیه و تنظیم و ارائه گزارشهای ادواری از فعالیتهای شورا، کمیسیون ‏ها و دبیرخانه به رئیس شورا و سایر مراجع ذیربط

۶- اطلاع ‏رسانی عمومی و تخصصی از فعالیت‌ های شورا

تبصره – دبیرخانه برای اجرای وظایف خود دارای ردیف مستقل بودجه عمومی خواهد بود و تهیه و تدوین برنامه و بودجه سالیانه دبیرخانه به عهده دبیر شورای عالی می ‏باشد.

ب ـ وظایف تخصصی

۱- برنامه ‏ریزی و فراهم آوردن تمهیدات لازم به منظور تحقق وظایف و مأموریتهای شورا در زمینه سیاستگذاری امر اطلاع ‏رسانی، هدایت و هماهنگی شبکه ‏ها و پایگاههای اطلاعاتی و تدوین برنامه ‏های تحقیقاتی اطلاع ‏رسانی

۲- همکاری و هماهنگی با بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی (اعم از دولتی و غیردولتی) و به منظور فراهم ‏آوردن تسهیلات مناسب برای انجام تحقیقات بنیادی، توسعه‏ای و کاربردی در زمینه‏ اطلاع‏ رسانی

۳- ایجاد هماهنگی لازم به منظور تنظیم صحیح روابط و مناسبات شورا و کمیسیون‏های مربوط با دستگاههای اجرایی و سایر مراجع ذیربط و جلب مشارکت آنها در حسن اجراء تصمیمات شورا

۴- دریافت طرحها و پیشنهادات دستگاههای اجرایی و مراکز اطلاع‏ رسانی (دولتی و غیر دولتی) و انجام بررسی‏های لازم تخصصی توسط کمیسیون‏های شورا و طبقه ‏بندی و اظهار نظر درخصوص آنها عنداللزوم طرح در شورا

۵- بررسی و برنامه ‏ریزی برای انجام مطالعات کارشناسی در زمینه وظایف شورا از طریق کمیسیون‏های تخصصی، دستگاههای اجرایی و مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی

۶- تعیین نمایندگان شورا جهت شرکت در جلسات تخصصی

۷- تهیه و تنظیم سیستم‏ها، روش‌ها و رویه‏ های مناسب برای نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورا

تبصره ۱- دبیرخانه شورای عالی، طرح‏های مورد نظر برای ارائه در شورای عالی را پس از انجام بررسی کارشناسی در کمیسیون‏های تخصصی و کسب ‏نظر کمیسیون راهبردی اقدام می‏نماید.

۸-موارد خاص با هماهنگی و تأیید رئیس شورای عالی مجاز می‏باشد.

تبصره۲- درصورتی‌که موضوع پیشنهاد با وظایف دیگر وزارتخانه ‏ها مرتبط و یا قانوناً موکول به موافقت آنها باشد و یا بار مالی داشته باشد، دبیرخانه شورا حسب مورد قبلاً نظر وزارتخانه‏ ها و یا دستگاه‌های مربوط را کسب و در شورا یا کمیسیون مطرح می‏نماید.

دستگاه‌هایی که به موجب این بند از آنها استعلام می‏شود باید در مدت تعیین شده اعلام نظر نمایند. چنانچه نظریه دستگاه ظرف مهلت مقرر ارسال نشود این امر به منزله موافقت تلقی شده و پیشنهاد برای بررسی به کمیسیون مربوط ارسال می‏شود.

ج ـ سازمان کار دبیرخانه

۱- دبیرخانه شورای عالی اطلاع‏ رسانی در وزارت پست و تلگراف و تلفن مستقر و دبیر شورا که معاون وزیر پست و تلگراف و تلفن می‏باشد با حکم رئیس ‏جمهور منصوب می‏گردد.

۲- شورا دارای یک کمیسیون راهبردی مرکب از وزرای پست و تلگراف و تلفن ـ فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ علوم، تحقیقات و فنآوری ـ اطلاعات ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی کشور ـ سازمان صدا و سیما ـ دو نفر از خبرگان و متخصصین و دبیرشورا، با مسئولیت وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

۳- شورای عالی حسب موضوع دارای کمیسیون‏(های) تخصصی خواهد بود که بنا به پیشنهاد کمیسیون راهبردی و تصویب شورا ایجاد می‏گردند.

هر کمیسیون دارای یک رئیس و نایب ‏رئیس از بین اعضاء منتخب خواهد بود و دبیر هر کمیسیون از طرف دبیرخانه شورای عالی تعیین خواهد شد.

تبصره۱- در کلیه کمیسیون‏های تخصصی و راهبردی حداقل ۲ نفر از خبرگان و متخصصین به پیشنهاد مشترک رئیس کمیسیون و دبیرخانه و تصویب اعضاء کمیسیون برای مدت ۱ سال با حق رأی عضو خواهند بود و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است.

تبصره۲- در مواردی که دستور کار کمیسیون مرتبط با وظایف یک وزارتخانه یا سازمان باشد وزیر یا رئیس دستگاه ذیربط با حق رأی در کمیسیون شرکت خواهد کرد.

تبصره ۳- رؤسای کمیسیون‏های تخصصی شورا حسب موضوع با حق رأی در جلسات کمیسیون راهبردی شرکت خواهند نمود.

۴- سوابق کلیه مطالعات و بررسی‌های کمیسیون‏های مختلف در دبیرخانه شورای عالی اطلاع ‏رسانی حفظ و نگهداری می‏گردد.

۵- کلیه مطالب مورد نظر برای طرح در شورای عالی ابتدا برای بررسی تخصصی به یکی از کمیسیون‏های تخصصی و یا تعدادی از آنها بنا به موضوع ارجاع می‏گردد. نظرات کمیسیون‏(های) تخصصی با اکثریت آراء اعضاء از طریق کمیسیون راهبردی به شورا یا مراجع ذیربط ارائه می‏گردد.

۶- نظارت بر تدوین پیش‏نویس برنامه جامع فنآوری اطلاعات کشور شامل اهداف، راهبردها و سیاست‏های کلان جهت لحاظ نمودن در برنامه ‏های توسعه کشور و فراهم نمودن زمینه و هماهنگی فعالیت‌های بخش غیردولتی در تهیه برنامه جامع فنآوری اطلاعات کشور و اجرای آن بر عهده کمیسیون راهبردی می‏باشد.

۷- تشکیلات تفصیلی دبیرخانه با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی کشور (سازمان امور اداری و استخدامی) تعیین و ابلاغ می‏گردد.

۸- سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی کشور (سازمان امور اداری و استخدامی) با همکاری دبیرخانه نسبت به بررسی وضعیت شوراها، مجامع و تشکیلات فعال در امر اطلاع‏ رسانی اقدام نموده و ضمن بازآرایی وظایف، پیشنهادات لازم را جهت حذف، ادغام و یا انتقال وظایف به شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود.

مصوبه جلسه ۵۶۵ مورخ ۸۴/۴/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره بازنگری و اصلاح آیین نامه شورای عالی اطلاع رسانی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۶۵ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۱ آیین‌نامه شورای عالی اطلاع‌رسانی را به شرح ذیل اصلاح، تصویب و جایگزین آیین‌نامه مصوب جلسات ۴۱۷، ۴۱۸ مورخ ۱۳۷۷/۱/۲۵ و ۱۳۷۷/۲/۸ نمود:

ماده ۱- به منظور سیاستگذاری در امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی اطلاع‌رسانی و هدایت مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آنها و تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در زمینة تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی اطلاع‌رسانی تشکیل می‌شود.

ماده ۲- سیاستگذاری در امر اطلاع‌رسانی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در حوزه اطلاع‌رسانی و با توجه کامل به مصالح دینی، علمی، فرهنگی و اخلاقی نظام انجام خواهد یافت.

ماده ۳- رئیس جمهور ریاست شورای عالی اطلاع‌رسانی را به عهده دارد و در غیاب ایشان، معاون اول وی ریاست جلسه را به عهده خواهد داشت. جلسات حداقل هر ۶ ماه یک بار تشکیل می‌شود.

ماده ۴- ترکیب اعضای شورای عالی اطلاع‌رسانی:

۱- رئیس جمهور (رئیس شورا).

۲- معاون اول رئیس جمهور.

۳- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی.

۴- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.

۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۶- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۷- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۸- وزیر آموزش و پرورش.

۹- رئیس سازمان صدا و سیما.

۱۰ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

۱۱- رئیس کتابخانه ملی.

۱۲- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.

۱۳- یک نفر از علمای حوزوی با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم.

۱۴- سه نفر از متخصصان اطلاع‌رسانی به انتخاب و حکم رئیس جمهور که یکی از آنان از حوزه علمیه خواهد بود.

۱۵- وزیر اطلاعات.

۱۶- دو نفر از نمایندگان مجلس با پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی.

۱۷- رئیس مرکز آمار ایران.

ماده ۵- وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی:

۱- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت در زمینة تولید، پالایش و مبادلة اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع‌رسانی سراسر کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با موضوعات ماده (۱).

۲- تدوین و تصویب اصول نظام جامع (فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی) اطلاع‌رسانی کشور.

۳- ایجاد شرایط لازم برای تسهیل و تسریع تولید، ذخیره سازی، ساماندهی، توزیع، گسترش و بکارگیری اطلاعات در بخشهای مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در چارچوب ضوابط مصوب.

۴- هماهنگ کردن فعالیت‌های بخش دولتی و غیردولتی براساس نظام جامع اطلاع‌رسانی کشور در قلمرو موضوعات ماده (۱).

۵- تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین‌نامه‌ها، قواعد و معیارهای اطلاع‌رسانی مورد نیاز نظام جامع اطلاع‌رسانی کشور.

۶- تنظیم مقررات فرهنگی، اخلاقی و دینی مربوط به چگونگی بهره‌گیری از شبکه‌های بین‌المللی اطلاع‌رسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع ذی‌ربط.

۷- ایجاد هماهنگی در تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و نیز سیاستهای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی در قلمرو موضوعات ماده (۱).

۸- بررسی وضعیت موجود و آینده‌نگری با استفاده از روشهای علمی و پژوهشی در قلمرو موضوعات ماده (۱).

۹- ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اطلاع‌رسانی.

۱۰ـ ارزیابی فعالیتهای بخشهای اصلی اطلاع‌رسانی به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیتها با نظام جامع اطلاع‌رسانی.

۱۱- داوری نهایی درباره‌ی فعالیتهای اصلی مراکز اطلاع‌رسانی جهت رفع اختلاف‌های احتمالی میان مراکز در موارد غیر قضایی در قلمرو موضوعات ماده (۱).

ماده ۶- شورای عالی اطلاع‌رسانی دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که محل استقرار و نحوة تعیین دبیر آن توسط شورا مشخص می‌شود.

ماده ۷- شورای عالی برای انجام وظایف خود دارای کمیسیونها و کمیته‌های مختلفی خواهد بود که تشکیلات، وظایف و اختیارات آن براساس آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی اطلاع‌رسانی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد.

ماده ۸- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در چارچوب برنامه‌ها و سیاستهای شورای عالی اطلاع‌رسانی خدمات مخابراتی مورد نیاز را در اختیار مراکز مورد تأیید شورای عالی قرار دهد.

حدود نظارتهای فنی برای هم‌خوانی نظامهای این مراکز با نظامهای مخابراتی کشور توسط شورای عالی فناوری اطلاعات تعیین می‌شود.

ماده ۹- کلیه مراکز اطلاع‌رسانی موظفند با شورای عالی اطلاع‌رسانی و دبیرخانه آن در تمامی زمینه‌های مربوط به وظایف شورا همکاری کنند و اطلاعات لازم را به موقع در اختیار شورا و دبیرخانة آن قرار دهند، مصوبات شورا نیز در چارچوب وظایف آن برای این مراکز و تمامی وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی لازم الاجراست.

در نهایت این آیین‌نامه در ۹ ماده در جلسه ۵۶۵ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح، تصویب و جایگزین آیین‌نامه مصوب جلسات ۴۱۷ و ۴۱۸ مورخ ۱۳۷۷/۱/۲۵ و ۱۳۷۷/۲/۸ گردید.

جهت آشنایی بیشتر با جایگاه و عملکرد شورای عالی اطلاع رسانی، مستندات و تشکیلات، مصوبات و فعالیت‌ها، عملکرد کمیسیون‌های تخصصی، آیین نامه‌ها و سایر موارد، کتاب نگاهی به شورای عالی اطلاع رسانی را مطالعه فرمایید.